DISCLAIMER & PRIVACY-POLICY

PRIVACYBELEID

Garageproject.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Garageproject.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken via info@garageproject.nl.

Welke gegevens verzamelen wij
Wij verwerken uw gegevens die u zelf achterlaat bij een sitebezoek, bij een verzoek om informatie via de webshop, bij een vraag aan onze klantenservice per telefoon/mail/chat of ander contact met ons en natuurlijk ook bij een bestelling in de webshop, waarmee u een overeenkomst met ons aan gaat.

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en te kunnen bezorgen. En ook om u op de hoogte te houden van de bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen we uw:
  • Naam
  • E-Mailadres
  • Bezorg- en factuur- en vestigingsadres(sen)
  • Betaalgegevens
  • Telefoonnummer
  • Zakelijke gegevens
De gegevens zijn nodig om uw bestelling en de overeenkomst uit te voeren. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren. We bewaren ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties en wijze van betalen gedurende deze 7 jaar. Als er na 7 jaar geen bestellingen zijn geweest, worden uw gegevens volledig verwijderd.

Gegevens over uw contact met de klantenservice
U kunt per mail, telefonisch, chat of via diverse social media contact met ons opnemen en wij beantwoorden u via die media. De gegevens hiervan bewaren we maximaal 12 maanden. 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wanneer u een bestelling plaatst delen wij uw gegevens met onze leverancier(s), distributie- en logistieke partners om uw bestelling te kunnen afwikkelen. Wij werken samen met Yellow Product Design, Sendcloud, DPD, PostNL, ParcelParcel en DHL.

Wij delen alleen de gegevens die nodig zijn voor de bezorging:
  • Naam en/of bedrijfsnaam
  • Bezorgadres
  • Telefoonnummer (uitsluitend om contact op te nemen over de bezorging)
Een leverancier ontvangt van ons ook de informatie over de producten die u besteld heeft, indien deze namens Garageproject.nl zorg draagt voor rechtstreekse levering aan u. 

Wij verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. De gegevens mogen ook niet gebruikt worden voor andere doelen dan om de bestelling bij u te bezorgen.

Andere dienstverleners
Onze webwinkel is ontwikkeld op het platform van CCVShop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden door CCVShop voor ons vastgelegd. Geautomatiseerde mails met de bestelbevestiging, facturen en status van uw opdracht verlopen ook via dit platform. CCVShop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Uw gegevens mogen niet voor andere doelen worden gebruikt door CCVShop, afgezien van gebruik om te voldoen aan wettelijke eisen.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Uw rechten

Recht op informatie 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u het recht op een duidelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u in dit verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid leggen we daarom uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan.


Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en beschikbaar hebben op te vragen en in te zien. U kunt een verzoek aanvragen via info@garageproject.nl U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wij sturen u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.

Recht op correctie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken aan te laten passen als deze onjuist of verouderd zijn. U kunt ons dit laten weten via info@garageproject.nl. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Wij sturen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Ook dit kunt u aangeven via info@garageproject.nl 
Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.


Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat op te vragen via info@garageproject.nl

Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de gegevens die wij laten verwerken te verzoeken. Dit betekent dat wij uw (een deel van uw) gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om gegevens te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij deze gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Dit verzoek kunt u indienen via info@garageproject.nl

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij die het liefst zelf samen met u op. Neem daarvoor contact op met info@garageproject.nl. Uheeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en worden zo mogelijk de site of e-mail van herkomst vastgelegd door CCVShop. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. 

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google, als deel van deAnalytics-dienst. Wij gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze gegevens kunnen wij het functioneren van de site continu verbeteren en het gebruiksgemak voor onze klanten vergroten. 

Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Het is mogelijk om de cookies uit te zetten. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt gebruiken is het echter mogelijk dat als cookies worden uitgezet, bepaalde diensten of elementen van de site minder goed of met minder gebruiksgemak functioneren.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij kunnen ons privacybeleid te allen tijde wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Garageproject.nl
Willem van Kouwenerf 12 3981KH Bunnik Nederland

info@garageproject.nl

 

SNEL EEN PROFIEL NODIG?

i